Wycena1.Ogólne zasady przyjmowania plików do druku:

    * Dane przyjmujemy w formie elektronicznej
    * wszystkie przekazywane do druku materiału najlepiej spakować ZIP'em

2. Formaty plików:

Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane na device CMYK przy użyciu profilu Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004. Powyższa reguła tyczy się wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię Koszalin

    * TIF -  Należy zachować odpowiednie parametry ( format 1:1, rozdzielczość 350dpi, tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili, bez warstw - spłaszczone ). Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP.
      
    * JPG - Należy zachować odpowiednie parametry ( format 1:1, rozdzielczość 350dpi, tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili).
      
    * PDF - PrePress
          o Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe lub poprawnie osadzone.  
          o Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane skala 1:1
          o rozdzielczość 350dpi przy lpi 175;
          o bez osadzonych dodatkowych profili;
          o profil kolorów CMYK  (device CMYK);

UWAGA!!!

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF z programu Corel Draw oraz wynikłe z tego tytułu błędy.

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Photoshop powinny byc zapisywane do TIFF bez warstw i mieć rozszerzenie .tif Drukarnia Chroma nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki pdf z programu Photoshop.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia na pracy i połączyć je z tłem (przekształcić na mapę bitową.)

    * CDR –   pliki programu CorelDraw (do wersji X4)
          o Teksty zamienione na krzywe.
          o Wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK);
          o W tym formacie przyjmujemy tylko :
                + prace lakierowane ( pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie) ;
                + wykrojniki do danych prac ( najlepiej pogląd pracy i w osobnej stronie  przygotowany wykrojnik) –  linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono

Przykład Przygotowania PDF:

    * PDF-y - prepress:
          o Acrobat 4 wersja 1.3;
          o 350 dpi zdjęcia;
          o 2400 dpi Wektory;
          o spady po 3 mm + linie cięcia;
          o strony w kolejności  1,2,3 ... itd. (Żadnych składek);
          o całość device CMYK ;
          o dokładne opisy plików tj.Katalog_X_Srodki.pdf (x=nazwa) Katalog_X_Okładka.pdf;

3. Sprawdzenie pracy.

Sprawdzenie pracy do druku odpłatne


4. Układ graficzny.

    * Katalogi i broszurki przesyłamy zawsze w  formacie PDF strona po stronie żadnych składek
    * Każda strona powinna zawierać:
          o linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
          o opis kolorów dodatkowych jeżeli występuja;
          o opis nr strony (katalogi, broszurki)  w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji .
    * Elementy drukowane na spad powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm.
    * Przykładowe przygotowanie plakatów
      Rzeczywisty format plakatów "B" (czyli B1, B2, B3) powinien byc pomniejszony o 1 cm z każedej strony, np: 100x70 cm = 98 x 68cm + 3 mm spadów = 98,6 x 68,6 cm
    * W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.
    * Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia.Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).
    * W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 6mm.
    * Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.
    * Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru.
      Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, tym więcej im pagina jest bliższa środka egzemplarza.W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.
    * W przypadku konieczności montażu kolumnowego w drukarni lub montażu kolumny o innym formacie od formatu publikacji, należy dołączyć makietę z dokładnym określeniem położenia poszczególnych części składowych kolumny lub linii cięć na kolumnie nietypowej.
    * Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint), Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za (overprinty) nadrukowania na innych kolorach zadanych w pracy.
    * Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikłe z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004.

Weryfikacja kolorystyczna (Proof) oraz opcja płatna na życzenie klienta.

    * Na każdej stronie proofa powinien się znajdować pasek kontrolny Ugra/FOGRA MediaWedge V.2.0.
    * Odbitka próbna powinna być wykonana z tych samych plików, które zostaną dostarczone do Drukarni.
    * Dostarczenie do druku prawidłowo wykonanej odbitki próbnej jest warunkiem uzyskania zbieżności druku z wzorem.
    * Odbitka próbna nie spełniająca warunków opisanych w powyższym dokumencie nie stanowi wiarygodnego wzoru kolorystycznego dla druku. W takiej sytuacji lub w przypadku braku wzoru koloru dla prac, dla których jakość reprodukcji barwnej jest szczególnie istotna, do druku może być użyty wzór koloru wykonany w Drukarni na koszt klienta.
    * Według normy  ISO 12647 odbieg kolorystyczny może wynosić +/- 5% dla każdego koloru.


Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, które pozwolą uniknąć nieporozumień.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z działem DTP:+48 (94) 340 59 55
Drukarnia nasza  nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały niezgodne ze specyfikacją oraz wynikłe z tego tytułu błędy w druku.